rok założenia 1989


Zakład Zieleni i Dróg STIASNY sp. jawna

Grażyna Stacewicz i Jerzy Stiasny

80-209 CHWASZCZYNO ul. Gdyńska 94

NIP: 586-10-46-147               REGON: 190907333

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku,
XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Nr KRS 0000095700
Nr rachunku bankowego: PEKAO SA I/O Gdańsk
23 1240 1242 1111 0000 1588 8769

tel./fax :    +48 58 629 22 86


<<------<---- wybierz z lewego lub prawego menu i kliknij ---->------>>

 

 

© 2010 Zakład Zieleni i Dróg "STIASNY"

GDYNIA Karwiny, CHWASZCZYNO        tel/fax:  +48  58 629 22 86
Teren działania: Trójmiasto (Gdańsk Sopot Gdynia) i Województwo Pomorskie

e-mail: 

biuro@stiasny.pl